Elise Stegehuis

Elise vindt het een uitdaging om verschillende mensen en vraagstukken in het landelijk gebied met elkaar te verbinden. Door haar kennis van zowel de agrarische als politieke sector is Elise in staat de vertaalslag te maken van complex uitvoerbaar beleid naar de boer en vice versa. Haar meerwaarde is dat ze mensen in hun waarde laat, goed luistert en effectief in een interdisciplinair team kan opereren om gezamenlijk te werken aan duurzame relaties en gedragen ruimtelijke plannen.