Myrthe van Heek

Myrthe creëert landschapsontwerpen waarbij haar uitgangspunt is dat de waarde van het landschap wordt behouden of versterkt. Ze noemt dat frisse ontwerpende inzichten voor de versterking van de ruimtelijke kwaliteit in relatie tot duurzaamheid. Myrthe benadert het ontwerpen integraal waarbij ze rekening houdt met alle functionaliteiten en belangen. Ze schetst, visualiseert in 3D en gaat over haar ontwerpen in gesprek met opdrachtgevers en lokale belangengroepen. Zo komt ze tot passende ontwerpen voor een toekomstbestendige inrichting van het landschap.