Betula Beheer

Hier komt een korte een aanlokkelijke inleiding te staan. Dit zal hoogstens een twintigtal woorden tellen.

Betula Beheer

Betula beheer is hét groene digitale beheersysteem voor een planmatig en efficiënt beheer van bos, natuur en landschap. Bos- en natuurpercelen, landschapselementen, paden en waterlopen zijn op digitale kaarten weergegeven met daaraan gekoppeld de informatie van dat perceel of element.

Lees meer