Visualisatie

Hier komt een korte een aanlokkelijke inleiding te staan. Dit zal hoogstens een twintigtal woorden tellen.

Visualisatie windmolens langs snelweg

Hier komt een korte een aanlokkelijke inleiding te staan. Dit zal hoogstens een twintigtal woorden tellen.

Lees meer

3D-Visualisatie erfmolens

Voor de provincie Drenthe heeft ROM3D visualisaties gemaakt van verschillende soorten erfmolens. Dat zijn windmolens die passen bij boerenerven. De visualisaties maakten deel uit van een ruimtelijke verkenning van de impact van erfmolens met een ashoogte van 25 meter.

Lees meer