Natuur

Salland Loont

Binnen een tweetal projecten wordt gewerkt aan een systematiek die boeren en grondeigenaren in helpt om maatschappelijke diensten te leveren. De basis hiervan is een bedrijfsomgevingsplan met maatschappelijke diensten die door een boer of grondeigenaar geleverd worden. Deze plannen worden verwerkt in een gebiedsplan, waarin de maatschappelijke doelen voor het betreffende gebied in beeld zijn gebracht. Tevens wordt een loket ingericht waar alle geldstromen bij elkaar komen.

Lees meer

Zonnepark Woudhuis Apeldoorn

Aanleiding Energiebedrijf Statkraft Markets B.V. wil een zonnepark ontwikkelen langs de A50, ten oosten van Apeldoorn, op gronden van de Steunstichting Arnhemse Gasthuizen. ROM3D heeft een landschapsplan gemaakt om te laten zien hoe het zonnepark binnen het huidige landschap valt en hoe het in de omgeving wordt ingepast. Aanpak Na een startgesprek met de Gemeente […]

Lees meer

LandvanWaarde

Met 30 boeren zijn bedrijfsnatuurplannen gemaakt waarbij het streven is om tenminste 5 en bij voorkeur 10% van hun areaal in te zetten voor biodiversiteit.

Lees meer

Uitvoeringsplan Weidevogels Binnenveld

Ontwikkkeling van nieuw weidevogelplan voor de komende tien jaar.

Lees meer