Interactieve sessies leveren creatieve ideeen en oplossingen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat […]

Lees meer

Betula Beheer

Betula beheer is hét groene digitale beheersysteem voor een planmatig en efficiënt beheer van bos, natuur en landschap. Bos- en natuurpercelen, landschapselementen, paden en waterlopen zijn op digitale kaarten weergegeven met daaraan gekoppeld de informatie van dat perceel of element.

Lees meer

Visualisatie windmolens langs snelweg

Hier komt een korte een aanlokkelijke inleiding te staan. Dit zal hoogstens een twintigtal woorden tellen.

Lees meer

3D-visualisatie van landschappen, windmolens, zonneparken en meer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat […]

Lees meer

3D-Visualisatie erfmolens

Voor de provincie Drenthe heeft ROM3D visualisaties gemaakt van verschillende soorten erfmolens. Dat zijn windmolens die passen bij boerenerven. De visualisaties maakten deel uit van een ruimtelijke verkenning van de impact van erfmolens met een ashoogte van 25 meter.

Lees meer