Slide LeftSlide Right

Stay tuned. Read our news

Wij werken aan

Energie & Duurzaamheid

Energie en duurzaamheid zijn dé thema’s van de toekomst. ROM3D heeft veel ervaring op dit gebied en weet dit te koppelen aan de kennis van gebiedsontwikkeling. ROM3D weet hierdoor projecten van de grond te krijgen met resultaat.

Landbouw & Agribusiness

Experts van ROM3D kennen de landbouwsector en het landelijk gebied. ROM3D opereert hierbij op verschillende niveaus, dit gaat van het adviseren van individuele boeren en tuinders inzake bedrijfsontwikkeling tot advies aan overheden, belangenorganisaties en keten-partijen. Onze adviseurs spreken de taal van boer en beleidsmaker.

Natuur & Landschap

ROM3D houdt zich bezig met het buitengebied. Hierbij vormen mens, natuur en landschap een belangrijke factor, deze maken het buitengebied tot wat het is. In de schaarse ruimte van ons land strijden diverse functies om een plek. ROM3D weet deze functies door middel van maatwerkoplossingen op een gedragen manier een plek te geven.

Voedsel

Kennis van de landbouw gekoppeld aan consumptie geven inzicht in voedseltrends. Schaarste, veiligheid, maar ook bewust kiezen door consumenten zijn sterker in de samenleving aanwezig. Om in te spelen op deze trends is er behoefte aan nieuwe voedsel strategieën en innovatieve agroconcept ontwikkeling. Onze adviseurs hebben bewezen ervaring met het opzetten van nieuwe agroconcepten gefinancierd via crowdfunding en optimaal gebruik makend van de sociale media.

Over ons

Rik Olde Loohuis

Adviseur energie en landschap (Directeur)

Zijn passie is het werken aan de ruimtelijke kwaliteit van het Nederlandse landschap. Rik combineert landschapsontwerp met interactieve 3D visualisatie technologie.

Willem Rienks

Projectleider (Directeur)

Verduurzaming van de landbouw en energie zijn centrale thema’s waar Willem zijn creativiteit het liefst voor inzet. Buiten de kaders denken, praktische, toekomstgerichte oplossingen vinden.

Bram van Rooij

3D geo-informatie specialist

Bram is gespecialiseerd in het werken met geografische data. Van data naar kaart, analyse of 3D.

Gabi Stoffelen

Projectleider

Gabi is een ervaren projectleider die overheden begeleidt bij beleidsvorming op gebied van duurzame energie en ruimte. Gabi is sterk in het participatieve proces.

Nicoline v.d. Windt

Adviseur landschap & duurzame ontwikkeling

Als integrale denker en doener werkt Nicoline aan natuurinclusieve landbouw en duurzame energie in het landschap, liefst in co-creatie met alle betrokken partijen.

Dillen Bruil

Geo-data specialist

Geo-informatica slim inzetten op het snijvlak van verduurzaming van de landbouw, bodems, biodiversiteit en klimaat is waar Dillen zijn uitdaging ziet.

Myrthe van Heek

Landschapsontwerper

Als landschapsontwerper gebruikt Myrthe graag haar creativiteit voor het inrichten van de buitenruimte, dit vaak gericht op het landelijk gebied en met het oog op duurzame ontwikkelingen.

Vacatures

 

Vanwege een groeiende orderportefeuille is ROM3D op zoek naar enkele enthousiaste ruimtelijke planners (planologie, ruimtelijke wetenschappen, geografie, landschapsarchitectuur) die willen bijdragen aan de transitie naar duurzame energie.

 

Profiel ROM3D

ROM3D is een onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op het snijvlak van de groene ruimte en de productie van duurzame energie en voedsel. Met name rondom de energietransitie groeien onze werkzaamheden. De energietransitie is de grootste ruimtelijke opgaven van de komende 10 jaar.

 

Gemeenten, provincies en waterschappen vragen ons om ondersteuning bij visies op de inpassing van hernieuwbare energie als zon, wind en biomassa. Ook ligt er een opgave op het gebied van warmteplannen. Wij stellen deze visies op en begeleiden processen met belanghebbenden om tot gedragen plannen en visies te komen.

Projectontwikkelaars zoeken locaties waar zij de energietransitie letterlijk vorm kunnen geven. Het ontwerpen van zonneparken en windparken, opstellen landschappelijke en ruimtelijke onderbouwingen en het betrekken van belanghebbenden uit de omgeving vormt de kern van ons werk.

 

Onze experts hebben een actieve en pragmatische rol bij ruimtelijke ontwikkeling. Wij geven advies, doen onderzoek, rekenen business cases door en maken ontwerpen en inrichtingsplannen. Daarbij koppelen wij onze kennis van landschap en ontwerpen aan moderne technieken zoals virtual reality en interactieve GIS kaarten. Met deze krachtige middelen ondersteunen wij planvorming, gebiedsprocessen en discussies over de toekomst van gebieden.

 

Wat vragen wij van jou:

 

Wij bieden:

Een sfeervolle landelijke werkomgeving, interessante/ maatschappelijk relevante opgaven om aan te werken, samenwerking met leuke collega’s waarmee je interdisciplinair samenwerkt en goede arbeidsvoorwaarden.

 

Geïnteresseerd in deze vacature? Stuur dan je sollicitatie vóór 1 oktober 2018 naar willem.rienks@rom3d.nl met je motivatie, CV en eventueel portfolio.

Als je nog vragen hebt, kun je ons altijd even bellen: 06-41558041

Contact

0573-460634/ 06-41558041
info@ROM3D.nl
Handelsregister KvK 08179533
BTW nr. NL 8197.77.110.B01