Zon

Buurt Energie Strategie (BES) Larense Broek

Aanleiding In verband met onze ambitie, kennis en ervaring op het gebied van energieneutrale dorpen heeft energiecoƶperatie LochemEnergie ons gevraagd om voor de Buurt Energie Strategie (BES) Larensebroek energieverkenningen uit te voeren en de werkgroep Energie te begeleiden. Dit hebben we van maart 2021 tot en met november 2021 opgepakt. Aanpak Voor de energieverkenningen zijn […]

Lees meer

Zonnepark Woudhuis Apeldoorn

Aanleiding Energiebedrijf Statkraft Markets B.V. wil een zonnepark ontwikkelen langs de A50, ten oosten van Apeldoorn, op gronden van de Steunstichting Arnhemse Gasthuizen. ROM3D heeft een landschapsplan gemaakt om te laten zien hoe het zonnepark binnen het huidige landschap valt en hoe het in de omgeving wordt ingepast. Aanpak Na een startgesprek met de Gemeente […]

Lees meer

Verkenning Zon op daken

Voor de RES Noord-Veluwe is een strategie ontwikkeld om de potentie voor zon op daken via een gebiedsgerichte programmatische aanpak te kunnen benutten.

Lees meer

Energieneutrale dorpen

ROM3D en De Lynx gaan met burgers in het landelijk gebied aan de slag om de energietransitie zelf vorm te geven. Op deze manier worden de belangen van de inwoners optimaal meegenomen. Door inwoners gezamenlijk energieprojecten te laten uitvoeren, kunnen de projecten bijdragen aan de sociale samenhang in een dorp.

Lees meer

Reflectiestudies

Aan de hand van een reflectiestudie kan worden bepaald of een opstelling van zonnepanelen tot hinderlijke of gevaarlijke reflectie leidt.

Lees meer

Van ontwerp tot omgevingsvergunning

ROM3D kan voor de ontwikkeling van zonneparken het hele traject van ontwerp, omgevingsdialoog tot het aanvragen van de omgevingsvergunning verzorgen

Lees meer

Kansenkaart Energie uit oppervlaktewater

In het onderzoek wordt de potentie van drijvende zonneparken, thermische energie uit oppervlaktewater en waterkracht onderzocht.

Lees meer

Regionale Energiestrategieƫn Gelderland

Provincie Gelderland heeft aangeboden de regioā€™s met zgn. Ruimte Ateliers ondersteunen bij de keuzes voor grootschalige grondgebonden opwek.

Lees meer

EnergyGame raadsleden Ommen

Ontwikkeling van digitaal spel dat bestaat uit diverse elementen om zo inzicht te geven in de consequenties van energie keuzes.

Lees meer