Gebiedsontwikkeling

Buurt Energie Strategie (BES) Larense Broek

Aanleiding In verband met onze ambitie, kennis en ervaring op het gebied van energieneutrale dorpen heeft energiecoƶperatie LochemEnergie ons gevraagd om voor de Buurt Energie Strategie (BES) Larensebroek energieverkenningen uit te voeren en de werkgroep Energie te begeleiden. Dit hebben we van maart 2021 tot en met november 2021 opgepakt. Aanpak Voor de energieverkenningen zijn […]

Lees meer

Salland Loont

Binnen een tweetal projecten wordt gewerkt aan een systematiek die boeren en grondeigenaren in helpt om maatschappelijke diensten te leveren. De basis hiervan is een bedrijfsomgevingsplan met maatschappelijke diensten die door een boer of grondeigenaar geleverd worden. Deze plannen worden verwerkt in een gebiedsplan, waarin de maatschappelijke doelen voor het betreffende gebied in beeld zijn gebracht. Tevens wordt een loket ingericht waar alle geldstromen bij elkaar komen.

Lees meer

Energieneutrale dorpen

ROM3D en De Lynx gaan met burgers in het landelijk gebied aan de slag om de energietransitie zelf vorm te geven. Op deze manier worden de belangen van de inwoners optimaal meegenomen. Door inwoners gezamenlijk energieprojecten te laten uitvoeren, kunnen de projecten bijdragen aan de sociale samenhang in een dorp.

Lees meer

Zonnepark Mikkelhorst

ROM3D ontwikkelde voor Duurzaam Haren en Ecologische Zorgboerderij de Mikkelhorst een nieuw verdienmodel waarbij zon, landbouwproductie en natuur samengaan.

Lees meer

Landbouwvisie Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer werkt aan een ruimtelijke visie op de toekomst van de polder. De agrarische sector heeft in het polderlandschap van de Haarlemmermeer een belangrijke rol.

Lees meer

WATT NOU!! Energy Game

Met het oog op de energietransitie heeft Natuur en Milieu Utrecht (NMU) samen met Gemeente De Bilt aan ROM3D gevraagd om met jongeren de Energy Game te spelen.

Lees meer

Regionale Energiestrategieƫn Gelderland

Provincie Gelderland heeft aangeboden de regioā€™s met zgn. Ruimte Ateliers ondersteunen bij de keuzes voor grootschalige grondgebonden opwek.

Lees meer

Midden-Delfland Energieneutraal

Gemeente Midden-Delfland wil dit gebied open en aantrekkelijk te houden als open en biodivers landbouwgebied. De energietransitie vraagt om ruimte voor zonneparken en windturbines.

Lees meer

LandvanWaarde

Met 30 boeren zijn bedrijfsnatuurplannen gemaakt waarbij het streven is om tenminste 5 en bij voorkeur 10% van hun areaal in te zetten voor biodiversiteit.

Lees meer