Ruimtelijke verkenning

Buurt Energie Strategie (BES) Larense Broek

Aanleiding In verband met onze ambitie, kennis en ervaring op het gebied van energieneutrale dorpen heeft energiecoƶperatie LochemEnergie ons gevraagd om voor de Buurt Energie Strategie (BES) Larensebroek energieverkenningen uit te voeren en de werkgroep Energie te begeleiden. Dit hebben we van maart 2021 tot en met november 2021 opgepakt. Aanpak Voor de energieverkenningen zijn […]

Lees meer

Windpotentie Lochem

Gemeente Lochem werkt aan de energietransitie en wil duidelijkheid over waar de wettelijke en beleidsmatige randvoorwaarden liggen voor plaatsing van windturbines.

Lees meer

Verkenning Zon op daken

Voor de RES Noord-Veluwe is een strategie ontwikkeld om de potentie voor zon op daken via een gebiedsgerichte programmatische aanpak te kunnen benutten.

Lees meer

Energieneutrale dorpen

ROM3D en De Lynx gaan met burgers in het landelijk gebied aan de slag om de energietransitie zelf vorm te geven. Op deze manier worden de belangen van de inwoners optimaal meegenomen. Door inwoners gezamenlijk energieprojecten te laten uitvoeren, kunnen de projecten bijdragen aan de sociale samenhang in een dorp.

Lees meer

Kansenkaart Energie uit oppervlaktewater

In het onderzoek wordt de potentie van drijvende zonneparken, thermische energie uit oppervlaktewater en waterkracht onderzocht.

Lees meer

Zonnepark Mikkelhorst

ROM3D ontwikkelde voor Duurzaam Haren en Ecologische Zorgboerderij de Mikkelhorst een nieuw verdienmodel waarbij zon, landbouwproductie en natuur samengaan.

Lees meer

WATT NOU!! Energy Game

Met het oog op de energietransitie heeft Natuur en Milieu Utrecht (NMU) samen met Gemeente De Bilt aan ROM3D gevraagd om met jongeren de Energy Game te spelen.

Lees meer

Regionale Energiestrategieƫn Gelderland

Provincie Gelderland heeft aangeboden de regioā€™s met zgn. Ruimte Ateliers ondersteunen bij de keuzes voor grootschalige grondgebonden opwek.

Lees meer

Midden-Delfland Energieneutraal

Gemeente Midden-Delfland wil dit gebied open en aantrekkelijk te houden als open en biodivers landbouwgebied. De energietransitie vraagt om ruimte voor zonneparken en windturbines.

Lees meer