Buurt Energie Strategie (BES) Larense Broek

Aanleiding In verband met onze ambitie, kennis en ervaring op het gebied van energieneutrale dorpen heeft energieco√∂peratie LochemEnergie ons gevraagd om voor de Buurt Energie Strategie (BES) Larensebroek energieverkenningen uit te voeren en de werkgroep Energie te begeleiden. Dit hebben we van maart 2021 tot en met november 2021 opgepakt. Aanpak Voor de energieverkenningen zijn […]

Lees meer

Groene Icoonproject Gemeente Hattem

Aanleiding ROM3D is gevraagd een visualisatiefilm te maken voor de Gemeente Hattem t.b.v. de Challenge Groene Icoonprojecten van de Provincie Gelderland.¬†Dit zijn projecten, waarbij een plek in een stad of dorp groener wordt gemaakt. De Gemeente Hattem heeft hiervoor een ontwerp laten maken voor het plein De Veldhoeve. Dit plein is nu nog volledig verhard. […]

Lees meer

Salland Loont

Binnen een tweetal projecten wordt gewerkt aan een systematiek die boeren en grondeigenaren in helpt om maatschappelijke diensten te leveren. De basis hiervan is een bedrijfsomgevingsplan met maatschappelijke diensten die door een boer of grondeigenaar geleverd worden. Deze plannen worden verwerkt in een gebiedsplan, waarin de maatschappelijke doelen voor het betreffende gebied in beeld zijn gebracht. Tevens wordt een loket ingericht waar alle geldstromen bij elkaar komen.

Lees meer

Zonnepark Woudhuis Apeldoorn

Aanleiding Energiebedrijf Statkraft Markets B.V. wil een zonnepark ontwikkelen langs de A50, ten oosten van Apeldoorn, op gronden van de Steunstichting Arnhemse Gasthuizen. ROM3D heeft een landschapsplan gemaakt om te laten zien hoe het zonnepark binnen het huidige landschap valt en hoe het in de omgeving wordt ingepast. Aanpak Na een startgesprek met de Gemeente […]

Lees meer

Windpotentie Lochem

Gemeente Lochem werkt aan de energietransitie en wil duidelijkheid over waar de wettelijke en beleidsmatige randvoorwaarden liggen voor plaatsing van windturbines.

Lees meer

Verkenning Zon op daken

Voor de RES Noord-Veluwe is een strategie ontwikkeld om de potentie voor zon op daken via een gebiedsgerichte programmatische aanpak te kunnen benutten.

Lees meer

Energieneutrale dorpen

ROM3D en De Lynx gaan met burgers in het landelijk gebied aan de slag om de energietransitie zelf vorm te geven. Op deze manier worden de belangen van de inwoners optimaal meegenomen. Door inwoners gezamenlijk energieprojecten te laten uitvoeren, kunnen de projecten bijdragen aan de sociale samenhang in een dorp.

Lees meer

Reflectiestudies

Aan de hand van een reflectiestudie kan worden bepaald of een opstelling van zonnepanelen tot hinderlijke of gevaarlijke reflectie leidt.

Lees meer

Van ontwerp tot omgevingsvergunning

ROM3D kan voor de ontwikkeling van zonneparken het hele traject van ontwerp, omgevingsdialoog tot het aanvragen van de omgevingsvergunning verzorgen

Lees meer